Kártérítési jog

A kártérítési jog a polgári jog igen jelentős részét lefedi, hiszen kárt okozni bármilyen szerződésszegéssel és ugyanakkor szerződésen kívüli jogviszonyokban is lehetséges. Továbbá a magyar jogban a kártérítéssel rokon szankció a személyiségi jogok megsértéséért követelhető sérelemdíj.

Amennyiben kártérítési igényt kíván érvényesíteni, vagy ilyen igényt érvényesítenek Ön ellen, ajánlott mielőbb tapasztalt ügyvédhez fordulnia. Ugyanis a kártérítési jog anyagának nagy terjedelme miatt a sikeres igényérvényesítés számtalan kérdéstől függhet. Például tisztázni szükséges, hogy az adott esetben ki vagy kik ellen érvényesíthető igény és milyen típusú felelősség alapján, továbbá fennáll-e a jogi okozatosság a károkozás és kár között, valamint mely kárfajták megtérítése követelhető, stb.